Bóg jest kochającym władcą świata.

On uczynił świat.

On dał nam władzę nad światem, który należy do niego.

Pierwszy punkt chrześcijańskiego przesłania jest taki, że Bóg odpowiada za świat. On jest władcą, najwyższym prezydentem, królem. W odróżnieniu od ludzkich władców, Bóg zawsze czyni to, co jest najlepsze dla jego poddanych. Jest takim królem, jakiego byś chciał mieć, aby rządził tobą.

Bóg sprawuje władzę nad światem ponieważ on stworzył świat. Jak garncarz swojej glinie, tak Bóg nadał światu taki kształ jaki chciał, ze wszystkimi jego zdumiewającymi szczegółami.

On także uczynił nas. Bóg stworzył ludzi, którzy są podobni do Niego, i dał im odpowiedzialność nad światem—aby nim rządzili, dbali o niego, aby byli za niego odpowiedzialni, i aby cieszyli się z wszelkiego jego piękna i dobra. Wyznaczył ludzkość, aby nadzorowała świat i opiekowała się nim, ale zawsze w ramach jego własnego prawa, czcząc go i będąc posłusznym jego wskazówkom.

Możecie to zobaczyć na obrazku przedstawionym powyżej: Bóg jest władcą (korona), a ludzkość jest stworzona, aby żyć na świecie i panować nad Bożym światem, będąc poddanymi Bożemu kochającemu prawu.

To wszystko brzmi raczej idealnie—Bóg w niebie, ludzie rządzący światem według jego wskazówek, i wszystko jest ze światem tak jak być powinno. Ale oczywiście wszystko nie jest w porządku—z nami albo ze światem.


Ale czy tak jest teraz?



Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąd chwałę i cześd, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.

Objawienie rozdział 4, werset 11

 

© Matthias Media 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.