"*" indicates required fields

If you would like to talk to someone about living with Jesus as your ruler, fill out the form below and we will get in contact with you.

For sales enquiries, please email [email protected]. For copyright enquiries, please email [email protected].

Name*
5 + 7 = ?*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
1

Dumnezeu, Stăpânul și Creatorul cel bun


Ce spune Biblia

Vrednic ești Tu, Domnul și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai creat toate lucrurile și prin voia Ta sunt în ființă și au fost create! (Apocalipsa 4:11)

La temelia mesajului creștin stă adevărul că Dumnezeu este singurul Conducător viu și adevărat, al tuturor lucrurilor. El este Stăpânul și Regele a tot ceea ce există. Spre deosebire de mulți conducători umani, Dumnezeu nu este corupt sau egoist. El este un Conducător cu totul bun și iubitor, care continuă să se îngrijească de lumea Sa cu generozitate și să o conducă cu dreptate.

Dumnezeu este Stăpânul tuturor lucrurilor, pentru că El a creat totul. Dumnezeu este sursa și Creatorul a tot ceea ce există, inclusiv a lumii bune și frumoase în care trăim. Aceasta este lumea Lui. El a făcut-o și El este responsabil de ea.

El ne-a creat și pe noi.

Dumnezeu a creat omenirea și ne-a oferit un loc unic în lumea Sa bună. El ne-a mandatat să stăpânim lumea, să avem grijă de ea și să fim responsabili pentru ea – în timp ce Îl onorăm și ne supunem lui Dumnezeu în calitate de conducător și îi mulțumim pentru generozitatea sa.

Rezumat
 • Dumnezeu este conducătorul lumii.
 • El a creat lumea.
 • El ne-a creat ca să stăpânim lumea Sa bună, mulțumindu-I și onorându-L.
Acesta este scopul pentru care a creat Dumnezeu lucrurile. Dar este evident că nu aceasta este percepția pe care o avem în prezent despre lume. Ce s-a întâmplat?
2

Răzvrătirea noastră împotriva lui Dumnezeu


Ce spune Biblia

Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui… (Isaia 53:6a)

Tot ceea ce este greșit în viețile noastre și în lume provine din alegerea greșită pe care a făcut-o omenirea. Încă de la început, nu am vrut ca Dumnezeu să fie Stăpânul nostru. L-am respins ca Dumnezeu, hotărând să trăim în felul nostru, sfidându-L.

Noi toți facem acest lucru în viețile noastre.

De cele mai multe ori, pur și simplu îl ignorăm pe Dumnezeu sau îl ținem la distanță și ne continuăm viața. Nu-i mulțumim așa cum ar trebui pentru că este Creatorul și Susținătorul nostru generos. Nu îl onorăm și nu îl ascultăm ca pe Stăpânul nostru. Ne urmăm propriile noastre dorințe și priorități și trăim după valorile în privința cărora decidem că sunt cele mai bune (fie că sunt religioase, seculare sau un amestec din amândouă).

Cuvântul care apare frecvent în Biblie pentru această atitudine rebelă față de Dumnezeu este „păcat”, iar noi toți ne facem vinovați de acest lucru – indiferent dacă urmăm o anumită religie sau nu.

Ne aflăm într-o lume plină de mici „dumnezei”, fiecare dintre noi făcând lucrurile în felul său, fiecare dintre noi încercând în mod egoist să supună lumea și pe ceilalți oameni propriei noastre voințe.

Nu este de mirare că acest lucru nu dă rezultat. Autoguvernarea noastră eșuează și suferim consecințele, inclusiv daunele pe care ni le facem nouă înșine, oamenilor din jurul nostru și lumii în care trăim.

Rezumat
 • Noi toți îl respingem pe Dumnezeu ca Stăpân al nostru conducându-ne propriile vieți în propriul nostru mod.
 • Răzvrătindu-ne împotriva modului de viață stabilit de Dumnezeu, ne facem rău nouă înșine, celorlalți și întregii lumi.
Întrebarea este: Ce va face Dumnezeu cu privire la răzvrătirea noastră împotriva lui?
3

Dreptatea lui Dumnezeu


Ce spune Biblia

Și, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata… (Evrei 9:27)

Ca oricărui Stăpân bun, lui Dumnezeu îi pasă suficient de mult încât să ia în serios răzvrătirea noastră. El ne trage la răspundere pentru acțiunile noastre, deoarece pentru El contează faptul că îl dezonorăm, că îi tratăm atât de prost pe ceilalți oameni și că îi distrugem lumea.

Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu va lăsa ca răzvrătirea să continue la nesfârșit. Ar fi nedrept din partea Lui să facă acest lucru.

Noi experimentăm judecata lui Dumnezeu împotriva răzvrătirii noastre în realitatea morții. Suferința și moartea nu sunt naturale. Corupția, degradarea și moartea din lumea noastră fac parte din pedeapsa lui Dumnezeu pentru respingerea Lui de către omenire.

Dar mai există încă o judecată cu care ne vom confrunta. Cu toții vom sta într-o zi în fața lui Dumnezeu și îi vom da socoteală pentru viețile noastre, pentru răul pe care l-am făcut și pentru că L-am respins în calitate de Stăpân.

Sentința pe care Dumnezeu o va pronunța în acea zi va fi aceea prin care ne va da ceea ce am cerut – și anume despărțirea de El. El ne va despărți definitiv de El Însuși. Și, din moment ce Dumnezeu este sursa vieții și a tuturor lucrurilor bune, a fi despărțit de El înseamnă o distrugere care nu se termină niciodată.

Acesta este un lucru teribil, să cazi sub sentința judecății lui Dumnezeu. Este o situație cu care ne confruntăm cu toții, pentru că toți suntem vinovați de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu.

Rezumat
 • Dumnezeu nu ne va lăsa să ne răzvrătim împotriva Lui pentru veșnicie.
 • Pedeapsa lui Dumnezeu pentru răzvrătire este moartea și judecata.
Aceste cuvinte sunt greu de auzit. Înseamnă că suntem cu toții în mare necaz. Dar nu este sfârșitul poveștii.
4

Dumnezeu L-a trimis pe Isus să moară pentru noi


Ce spune Biblia

Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor. (Isaia 53:6)

Dumnezeu iubește lumea pe care a creat-o și ne iubește pe noi. El nu ne-a lăsat să suferim consecințele răzvrătirii noastre. Și-a trimis propriul Fiu divin în lume pentru a ne salva: pe omul Isus Hristos.

Spre deosebire de noi, Isus nu s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. El a trăit întotdeauna sub stăpânirea lui Dumnezeu, dându-I onoare și mulțumire și ascultându-L în toate. El nu a meritat în niciun fel judecata lui Dumnezeu. El nu a meritat să moară.

Cu toate acestea, Isus a murit. Deși avea puterea lui Dumnezeu de a vindeca bolnavii și chiar de a învia morții, Isus S-a lăsat executat pe o cruce romană. De ce?

Vestea extraordinară este că Isus a murit ca un substitut pentru niște răzvrătiți ca noi. El a luat asupra Sa judecata și pedeapsa pe care noi le meritam, murind pe cruce în locul nostru. Moartea este pedeapsa pentru răzvrătire, iar El a suferit moartea pe care o meritam noi.

Noi nu merităm nimic din toate acestea. Noi L-am respins pe Dumnezeu, dar, din cauza marii Sale iubiri, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi.

Rezumat
 • Datorită iubirii sale, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său în lume: omul Isus Hristos.
 • Isus a trăit întotdeauna sub stăpânirea lui Dumnezeu.
 • Dar Isus a luat pedeapsa noastră, murind în locul nostru.
Dar asta nu e tot.
5

Isus, Stăpânul și Salvatorul înviat


Ce spune Biblia

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne‑a născut din nou, prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde vie (1 Petru 1:3)

Dumnezeu a acceptat moartea lui Isus ca plată integrală pentru păcatele noastre și l-a înviat din morți. Isus a învins moartea și a înviat pentru a fi ceea ce umanitatea a fost întotdeauna menită să fie: stăpânitoarea lumii lui Dumnezeu.

În calitate de Stăpânitor de la Dumnezeu, Isus a fost desemnat și ca Judecător al lumii. Când Isus se va întoarce și va veni ziua judecății, Isus va fi cel care ne va cere socoteală pentru răzvrătirea noastră împotriva lui Dumnezeu.

Dar Isus nu este doar Regele și Judecătorul desemnat de Dumnezeu, ci și Salvatorul de la judecată. Datorită morții Sale în locul nostru, El se oferă acum să ne ierte toate păcatele. Ele au fost deja plătite. Acum putem avea un nou început cu Dumnezeu, nu mai suntem răzvrătiți, ci prieteni loiali, aducându-i toată mulțumirea și cinstea.

În această viață nouă pe care o oferă Isus, Dumnezeu însuși vine să locuiască în noi prin Duhul Său. Putem experimenta bucuria unei noi relații cu Dumnezeu.

Iar când Isus se va întoarce în toată slava Sa, putem fi total încrezători că vom fi acceptați de El – nu pentru că merităm să fim acceptați, ci pentru că El ne-a luat pedeapsa, murind în locul nostru.

Rezumat
 • Dumnezeu l-a înviat pe Isus, ca Stăpân și Judecător al lumii.
 • Isus a învins moartea, iar acum El aduce iertare și viață nouă, și va reveni plin de glorie.
Ei bine, în ce poziție ne lasă aceasta pe noi? Ne lasă cu o decizie limpede între două moduri de a trăi.
6

Două moduri de a trăi


Ce spune Biblia

Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine se împotrivește Fiului nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. (Ioan 3:36)

Primul mod de a trăi este să continuăm în răzvrătirea noastră împotriva lui Dumnezeu – ignorându-L și trăindu-ne viețile în modul nostru propriu. Din păcate, aceasta este decizia pe care cei mai mulți oameni continuă să o ia.

Rezultatul final al acestui mod de viață este judecata inevitabilă și corectă a lui Dumnezeu. Nu numai că trebuie să suportăm consecințele dăunătoare ale respingerii lui Dumnezeu aici și acum, dar ne confruntăm cu perspectiva îngrozitoare a unei veșnicii de separare de El.

Dar există și un alt mod de a trăi. Dacă ne întoarcem la Dumnezeu și îi cerem iertare, încrezându-ne în Isus ca Stăpân și Salvator înviat, atunci totul se schimbă.

Pentru început, Dumnezeu șterge totul cu buretele. El acceptă moartea lui Isus ca plată pentru răzvrătirea noastră păcătoasă și ne iartă în mod liber și complet. El își revarsă propriul Duh în inimile noastre și ne dă o viață nouă care se întinde dincolo de moarte și în eternitate. Nu mai suntem răzvrătiți, ci facem parte din propria familie a lui Dumnezeu. Acum trăim cu Fiul lui Dumnezeu, Isus, ca Domn al nostru.

Rezumat

Există doar două moduri de a trăi.

Propriul nostru mod

 • respingându-l pe Dumnezeu ca Stăpân
 • mergând pe propria noastră cale
 • distruși de propria răzvrătire
 • înfruntând moartea și judecata

Noul mod de viață pe care ni-l oferă Dumnezeu

 • supunându-ne lui Isus ca Stăpân al nostru
 • bazându-ne pe moartea și învierea lui Isus
 • fiind iertați de Dumnezeu
 • primind o nouă viață care este veșnică

Deci, în ce mod dorești să îți trăiești viața?

Cum să răspunzi

Dacă răspunsul tău la întrebarea „În ce mod ai vrea să trăiești?„ este „În modul nostru propriu”, atunci probabil că nu crezi în totalitate sau în parte în mesajul creștin, așa cum este prezentat în această broșură. Poate că nu crezi că suntem cu adevărat răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu sau că Isus a înviat din morți.

Dacă este așa, te rog gândește-te cu atenție și cercetează mai mult înainte de a-ți continua viața. Miza este prea mare pentru a respinge acest mesaj fără a fi siguri. Poate că ți-ai dori să citești despre Isus într-una dintre cele patru biografii ale vieții sale cuprinse în Noul Testament – Evangheliile lui Matei, Marcu, Luca și Ioan. Poate că ai putea face acest lucru împreună cu un prieten creștin. (Dacă nu aveți o Biblie, accesați biblehub.com/rom.)

Totuși, dacă știi foarte bine că ești răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și ai vrei să te întorci și să începi să trăiești în modul prescris de Dumnezeu, atunci cum poți face acest lucru?

Există trei pași simpli: vorbește, supune-te, ai încredere.

1. Vorbește cu Dumnezeu

Primul lucru pe care trebuie să-l faci este pur și simplu să vorbești cu Dumnezeu. Recunoaște în fața Lui că te-ai răzvrătit împotriva Lui și că meriți pedeapsa și cere-i iertare pe baza morții lui Isus în locul tău. Cere-i lui Dumnezeu să te ajute să te schimbi din postura de răzvrătit în cea de persoană care trăiește cu Isus ca domnitor. Te-ai putea ruga ceva de genul acesta:

Doamne,

Știu că nu sunt vrednic să fiu primit de Tine. Nu merit să primesc darul vieții veșnice de la Tine. Sunt vinovat că mă răzvrătesc împotriva Ta și că Te ignor. Îmi pare rău și am nevoie de iertarea Ta.

Îți mulțumesc că L-ai trimis pe Fiul tău să moară pentru mine, ca să pot fi iertat. Îți mulțumesc că a înviat din morți pentru a-mi da o viață nouă.

Te rog să mă ierți și să mă schimbi, ca să pot trăi cu Isus ca Stăpân. Amin.

2. Supune-te lui Isus

Al doilea pas decurge în mod natural din primul. După ce ai rostit acest gen de rugăciune, va trebui să începi să o pui în practică – adică să trăiești efectiv cu Isus ca Stăpân.

Vor exista tot felul de domenii în viața ta care trebuie să se schimbe. Vor fi vechi obiceiuri rebele de care trebuie să scapi (cum ar fi lăcomia, furia, egoismul și așa mai departe) și unele noi, care Îl onorează pe Dumnezeu, pe care trebuie să le adopți (cum ar fi generozitatea, bunătatea, dragostea și răbdarea).

Acest al doilea pas va continua pentru tot restul vieții tale, dar Dumnezeu va fi cu tine până la capăt. El va continua să-ți vorbească prin citirea Cuvântului Său, Biblia; va continua să te asculte și să te ajute în timp ce te rogi Lui; te va întări prin Duhul Său, care trăiește în tine, să te schimbi și să trăiești în felul Său; și îți va oferi alți creștini care să te încurajeze de-a lungul drumului, pe măsură ce te întâlnești cu ei în mod regulat.

Așadar, al doilea pas este să te supui lui Isus și să începi să trăiești alături de El ca stăpân.

3. Încrede-te în Isus

Al treilea pas este, și acesta, un proces continuu. Trebuie să continui să îți pui încrederea în locul potrivit.

Doar datorită lui Isus (și a morții și învierii Sale) poți fi iertat și îndreptățit de Dumnezeu. Va trebui să te întorci mereu la acest lucru, pentru că, pe măsură ce începi să trăiești pe noua cale a lui Dumnezeu, vei da greș și vei face lucruri greșite. Cu toții o facem. Cu toții trebuie să continuăm să privim la moartea lui Isus pe cruce ca singurul temei pentru iertarea noastră.

Nu trebuie să încetăm niciodată să ne bazăm pe El – și numai pe El – ca mijloc prin care suntem iertați și primim viața veșnică.


Dacă urmezi acești pași, poți fi sigur că Dumnezeu te-a iertat cu adevărat și ți-a dat o viață complet nouă.

Dar dacă nu I-ai răspuns încă lui Dumnezeu în acest fel, poți fi la fel de sigur că rămâi sub judecata Lui.

Există o bifurcație în drum. Există doar două moduri de a trăi. Este alegerea cu care ne confruntăm cu toții.